logo-oferta

Miło nam poinformować, że od dnia 1 stycznia 2015 r. Spółka ENIT Lublin Sp. z o.o., na mocy podpisanej umowy, uzyskała tytuł prawny do sieci elektroenergetycznej zlokalizowanej w Centrum Handlowym VIVO w Pile. Od tego momentu nasza Spółka jest podmiotem odpowiedzialnym za sprzedaż usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów zlokalizowanych w tym Centrum.
W najbliższym czasie ENIT Lublin Sp. z o.o. zostanie także Operatorem Systemu Dystrybucyjnego w Centrum Handlowym Zamkowe Tarasy w Lublinie (o fakcie tym odbiorcy Centrum zostaną poinformowani osobnym pismem).

W związku z powyższym prosimy wszystkich odbiorców energii elektrycznej o pobranie ze strony internetowej, z zakładki „Do pobrania – Umowy”, wzoru Wniosku o przyłączenie. Po jego wypełnieniu, podpisaniu i przesłaniu do Biura Obsługi Klienta, zostanie z Państwem podpisana umowa przyłączeniowa oraz umowy sprzedaży i dystrybucji energii elektrycznej (wzory umów są dostępne ww. stronie internetowej).

Informujemy, że ENIT Lublin Sp. z o.o. złożył do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o uzyskanie koncesji na dystrybucję energii elektrycznej oraz koncesji na jej obrót. Czas, od złożenia wniosku do uzyskania koncesji to okres około 4-5 miesięcy natomiast czas zatwierdzenia taryfy to kolejne
3-4 miesiące. Terminy te wynikają wyłącznie z czasu trwania postępowań administracyjnych prowadzonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Do czasu uzyskania wymienionych koncesji i zatwierdzenia Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej, w rozliczeniach za świadczoną usługę dystrybucji stosowane będą stawki opłat wynikające z Taryfy lokalnego przedsiębiorstwa dystrybucyjnego (odpowiednio dla C.H. VIVO – ENEA Operator Sp. z o.o. Obszar poznański i dla C.H. Zamkowe Tarasy – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin). W rozliczeniach za sprzedaną energię elektryczną stosowana będzie cena 276,00 zł/MWh neto, która została skalkulowana na podstawie kosztu jej zakupu powiększonego o koszty realizacji obowiązków wynikających
z aktualnych przepisów prawa (podatek akcyzowy oraz obowiązek zakupu i umorzenia świadectw pochodzenia).

Wszelkich dodatkowych wyjaśnień udzielamy mailowo (bok@enit.pl) lub telefonicznie.

Pliki do pobrania: