logo-oferta

Spółka ENIT Lublin Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem energetycznym zajmującym się dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej w Centrach Handlowych.

 

Sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej odbywa się zgodnie z następującymi aktami prawnymi:

 • Ustawą Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania
  i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2011 r. Nr 189, poz. 1126 z późn. zm.);
 • Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu
  elektroenergetycznego (Dz. U. z 2017 r. Nr 93, poz. 623 z późn. zm.);

oraz

 • koncesją na obrót energią elektryczną;
 • koncesją na dystrybucję energii elektrycznej;
 • taryfą na dystrybucję energii elektrycznej;

które zostaną wydane i zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki
(stosowny wniosek został złożony do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki).

a także

 • Instrukcją Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej zatwierdzoną przez Zarząd Spółki.

Usługi nasze obejmują:

 • przyłączenia istniejących i projektowanych obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych do sieci elektroenergetycznej lokalnego
  dystrybutora, w celu realizacji usług dystrybucji i sprzedaży energii elektrycznej;
 • budowę nowych sieci energetycznych;
 • eksploatacji powierzonych sieci elektroenergetycznych;
 • dzierżawę istniejącej sieci energetycznej od właściciela obiektu i całkowite przejęcie obowiązków wynikających zarówno
  z utrzymania infrastruktury elektroenergetycznej jak i dostaw energii elektrycznej do właścicieli lub najemców lokali;
 • dokonywanie odczytów układów pomiarowych oraz transmisji danych pomiarowych, ich przetwarzanie i archiwizacja;
 • pełną obsługę w zakresie realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz wymagań stawianych
  przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki;
 • sprzedaż energii elektrycznej najemcom i właścicielom lokali.

Korzyści dla Partnerów

 • zapewniamy dostawę energii elektrycznej do lokali właścicieli i najemców obiektów zlokalizowanych w Centrach Handlowych;
 • negocjujemy i podpisujemy umowę na zakup energii elektrycznej i usług dystrybucji z lokalnym zakładem energetycznym;
 • zawieramy i realizujemy umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy usług dystrybucji z odbiorcami energii w obiekcie;
 • rozliczamy odbiorców według stawek opłat wynikających z taryfy zatwierdzonej przez Prezesa URE;
 • dbamy o stan techniczny sieci zapewniając bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do lokali;
 • najemcy przyłączeni do naszej sieci za usługi dystrybucyjne płacą mniej niż gdyby byli przyłączeni do sieci lokalnego zakładu energetycznego;
 • dokonując zakupu energii elektrycznej dla dużej grupy odbiorców (grupa zakupowa) jesteśmy w stanie zaoferować energię po niższych cenach, niż są możliwe do osiągnięcia w tym samym czasie przez indywidualnych odbiorców.