ENIT Lublin Sp. z o.o. 

00-838 Warszawa, ul. Prosta 70

NIP 701-04-15-628

Biuro Obsługi Klienta

e-mail;  bok@enit.pl

tel. +48 22 295 21 45;    fax +48 22 295 21 46

41-500 Chorzów, ul. Pokoju 45

logo-oferta